Processen.
Bilning av trasig och sprucken betong till icke karbonatiserad betong.


Blästring av rostig armering samt målade betong ytor.


Lagning: Traditionell lagning och sprutlagning.

Tunnputs: Sprutning av cementbaserad vattentätande slamma.

Golvbeläggning. Spricköverbyggande polyuretan beläggning. Alternativt, cementbaserad vattentät, kloridresistent slamma.