Resultatet!

Den långsiktiga lösningen på betongproblem:


Figur 1: Livslängd på armerad betong med mindre fel.Figur 2: Förlängning av livslängden. Lagning med Structurite.


Figur 3: Förlängning av livlängden när dessa mindre fel lagas, och hela byggnadsdelen dessutom målas med en koldioxidspärrande färg för att bromsa nerbrytningsprocessen. Lagning med Structurite och målning med Thorolastic.


Figur 4: Som ett tillägg till lagning och målning med en koldioxidspärrande färg, slammas hela byggnadsdelen med en cementbaserad vattentätande slamma. Lagning med Structurite, slamning med Thoroseal 200 och målning med Thorolastic.